Tag: dự án Udic Westlake

Chủ đầu tư dự án Udic Westlake

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC UDIC bao gồm 43 Công ty, trong đó có 6 Công ty Liên doanh với nước ngoài đã tổng hợp được sức mạnh …