Tag: Chủ đầu tư Udic

Chủ đầu tư dự án Udic Westlake

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC UDIC bao gồm 43 Công ty, trong đó có 6 Công ty Liên doanh với nước ngoài đã tổng hợp được sức mạnh …